Welcome to our new nutritionist

Chào mừng Cô Valeria Herrera! Cô Valeria Herrera sẽ nhận tư vấn cho bệnh nhân sáng thứ 3 và chiều thứ 4. Cô Valeria là chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên châm cứu, y học chức năng và huấn luyện...

 Chào mừng anh Jules Rampal !

Anh Jules Rampal, chuyên viên khoa Nắn xương sẽ đến CMI và bắt đầu nhận điều trị từ 23/11/2023 đến 15/12/2023.Vui lòng liên hệ ngay với bộ phận thư ký tại số 028 3827 2366 hoặc gửi email cho CMI...

tags: