Tiêm vắc-xin cúm hàng năm tại CMI!

Ngoài đại dịch COVID-19 đang diễn ra, những tháng tới cũng đánh dấu mùa cao điểm của cúm mùa, thường được gọi là “cúm”.Việc tiêm ngừa cúm trong giai đoạn hiện tại là rất quan trọng. Bệnh Cúm mùa (Cúm)...