Tại CMI, chăm sóc người bệnh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Bên cạnh cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm thuận tiện nhất cho bệnh nhân khi đến với CMI.
Hiện tại, CMI đang hợp tác với đa dạng các công ty bảo hiểm và được hưởng quyền lợi đặc quyền từ các công ty bảo hiểm nhằm cung cấp dịch vụ thuận tiện nhất về thanh toán cho người bệnh.

Các công ty bảo hiểm hiện đang ký kết thỏa thuận với CMI: