Welcome to our new nutritionist

Chào mừng Cô Valeria Herrera! Cô Valeria Herrera sẽ nhận tư vấn cho bệnh nhân sáng thứ 3 và chiều thứ 4. Cô Valeria là chuyên gia dinh dưỡng, chuyên viên châm cứu, y học chức năng và huấn luyện...