Tim mạch

Các bệnh lý tim mạch là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, và trong đó  con số của những ca mắc mới của Việt Nam ngày càng tăng cao. Thông qua mối quan hệ hợp tác lịch sử với Viện Tim TPHCM, chuyên khoa Tim Mạch của CMI chuyên cung cấp những phương pháp tiếp cận toàn diện từ phòng ngừa, điều trị và phục hồi chức năng.

Khoa Tim mạch của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Viện Tim TPHCM, nhằm cung cấp các dịch vụ sau:

  • Tim mạch can thiệp
  • Phẫu thuật tim mạch,
  • Siêu âm mạch vành
  • Siêu âm tim,
  • Đo điện tim

Đội ngũ của chúng tôi

Bấm chọn tên bác sĩ để xem thêm thông tin

  • Tiếng Việt
  • Tiêng Pháp
  • Tiêng Anh