Thay đổi thời gian hoạt động

CMI xin trân trọng thông báo về sự thay đổi thời gian hoạt động, áp dụng từ ngày 1/6/2023.
Thời gian hoạt động mới sẽ theo khung giờ bên dưới đây: Thứ hai – Thứ sáu: 8:00 – 19:00 Thứ bảy: 8:00 – 15:00

Share