CHÀO MỪNG BÁC SĨ MỚI, DOBRIC RAPHAEL!

Mr. DOBRIC RAPHAEL sẽ làm việc tại CMI trong một thời gian ngắn sắp tới. Anh ấy đã từng thay thế vị trí của anh Nicolas Dupaux một vài lần trước đây. Anh ấy sẽ bắt đầu làm việc tại CMI đến 28/6/2022.

Share