Hội chứng COVID-19 kéo dài và triệu chứng

Covid có thể trôi qua nhanh chóng như một cơn cảm lạnh đối với một số người, nhưng đối với những người khác, việc hồi phục có thể mất vài tuần hoặc tháng, điều này đôi khi được gọi là “Hội chứng COVID-19 kéo dài”.

Vậy Hội chứng COVID-19 kéo dài là gì? Triệu chứng của nó là gì và làm cách nào để quản lý chúng?

Để có câu trả lời phù hợp, chúng ta hãy xem video tại đây.

#covid#LongCovid#longcovid#longcovidsymptoms#longcovidrecovery#longcovidawareness#aftercovid#longcovid#longcovidrecovery#longcovidresearch

Share