Tâm thần

Bạn có thể đặt niềm tin vào CMI để được chăm sóc sức khỏe tối ưu, và sức khỏe tâm thần của bạn cũng đáng được chăm sóc và điều trị đặc biệt. Nhóm các bác sĩ tận tâm của chúng tôi cung cấp đánh giá toàn diện về mặt tâm thần và phát triển thần kinh đối với các rối loạn phát triển thần kinh và sức khoẻ tâm thần như:

  • Rối loạn phổ tự kỷ
  • Khuyết tật trí tuệ
  • Rối loạn tăng động, giảm chú ý (ADHD)
  • Khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp
  • Các vấn đề về Hành vi – Cảm xúc như: các rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn thách thức chống đối (ODD) và rối loạn cư xử (CD), rối loạn stress hậu sang chấn, rối loạn stress cấp, rối loạn thích ứng, rối loạn ám ảnh cưỡng chế…

Đội ngũ của chúng tôi

Bấm chọn tên bác sĩ để xem thêm thông tin

Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Chứng nhận

1998: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa, Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Các chứng nhận đào tạo dài hạn, tập huấn quan trọng liên quan đến chuyên môn:

2019: Chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nâng cao và đáng tin cậy về nghiên cứu, thang ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule, Second Edition: Thang Quan Sát Chẩn Đoán Tự Kỷ, Phiên bản 2), lượng giá chẩn đoán phân biệt giữa Rối Loạn Phổ Tự Kỷ, Rối Loạn Tăng Động Kém Chú Ý và Khuyết Tật Trí Tuệ, Khoa Tâm Thần, Viện Khoa Học Thần Kinh Weill, Đại học California, San Francisco, Hoa Kỳ.

2019: Chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản và phần lượng giá cho trẻ mới biết đi (Toddler), thang ADOS-2 (Autism Diagnostic Obsevation Schedule Second Edition: Thang Quan Sát Chẩn Đoán Tự Kỷ, phiên bản 2), lượng giá chẩn đoán tự kỷ theo ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), Khoa Tâm Thần, Viện Khoa Học Thần Kinh Weill, Đại học California, San Francisco, Hoa Kỳ.

2019: Chứng nhận hoàn thành tập huấn cập nhật về tâm thần học của Đại học Y khoa Harvard và bệnh viện McLean, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

2018: Chứng nhận hoàn thành khóa học nâng cao, chương trình can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ ESDM: Early Start Denver Model, Viện Mind, Đại học California, Davis, Hoa Kỳ.

2018: Chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn về Trị Liệu Hành Vi Biện Chứng (Dialectical Behavior Therapy), Khoa Tâm Lý, Đại Học KHXH và NV, Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.

2017: Chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện lâm sàng về ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition: Thang Quan Sát Chẩn Đoán Tự Kỷ, Phiên bản 2), Western Psychological Services, California, Hoa Kỳ.

2016-2017: Chứng nhận hoàn thành, tập huấn về BASIC-3, khung chương trình làm việc với người khuyết tật, San Bernadino City Unified School District, San Bernadino, California, Hoa Kỳ.

2016: Chứng nhận hoàn thành tập huấn về lượng giá chẩn đoán tự kỷ và lượng giá phát triển theo DSM-5, ADOS-2, Southwest Autism Research& Resource Center, Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ.

2012: Chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn về Trị Liệu Nhận Thức Hành Vi căn bản (Basic Cognitive Behavior Therapy), Khoa Tâm Lý, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.

2012: Chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn về Trị Liệu Nhận Thức Hành Vi nâng cao (Advanced training in Cognitive Behavior Therapy), Khoa Tâm Lý, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.

2010: Chứng nhận hoàn thành khoá huấn luyện chuyên môn Chẩn Đoán và Đánh Giá Tự Kỷ ở tuổi nhỏ, bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh,Việt Nam-Đại học Monash, Australia.

2009: Tham gia tập huấn về các Khuyết Tật Phát Triển Thần Kinh, Viện Kennedy Krieger, Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ.

2009: Chứng nhận hoàn thành khoá huấn luyện cho nhà chuyên môn làm việc với trẻ tự kỷ và gia đình của trẻ, bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam-Đại học Monash, Australia.

2008: Tham gia tập huấn về tiếp cận y sinh học cho trẻ tự kỷ, Viện Nghiên Cứu Tự Kỷ, San Diego, California, Hoa Kỳ.

2005: Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn về: Quản lý lạm dụng chất gây nghiện, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

2004: Tu nghiệp chuyên sâu về Thần Kinh-Tâm Thần Học-Phục Hồi Chức Năng tại bệnh viện Nhi Đồng ở Westmead (The Royal Alexandra Children Hospital), Sydney, Australia.

2003-2004: Chứng nhận hoàn thành khoá huấn luyện về quản lý stress, tư duy tích cực và thư giãn, Trung Tâm Inner Space, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2003: Chứng nhận hoàn thành, khoá bồi dưỡng sau đại học về tai biến mạch máu não, Đại Học Y Dược, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2000-2001: Chứng nhận hoàn thành, khoá Chẩn Đoán Điện Não Đồ (EEG), Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam .

Kinh nghiệm

2011-Nay: Khám và điều trị các rối loạn phát triển thần kinh, vấn đề sức khoẻ tâm thần, phòng khám Đa Khoa Quốc Tế CMI, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2010-2014: Tham vấn về sức khoẻ tâm thần, dịch vụ tâm lý, Đại Học RMIT, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2006-2010: Giám sát lâm sàng về các vấn đề tâm lý trẻ em, Đơn Vị Tâm Lý (nay là Khoa Tâm Lý), bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1999-2010: Trưởng phòng y tế, bác sĩ điều trị tại Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Tàn Tật Thị Nghè, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2001-2010: Khám và điều trị (bán thời gian): Các khuyết tật phát triển thần kinh, các vấn đề sức khoẻ tâm thần, phòng khám Đa Khoa Thiên Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2007-2016: Giảng viên thỉnh giảng các môn Tâm Bệnh Học, Can Thiệp Cho Trẻ Có Rối Loạn Tăng Động Kém Chú Ý, Trẻ Bại Não, khoa Giáo Dục Đặc Biệt, Trường Đại học Sư Phạm, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2010-2015: Giảng viên thỉnh giảng môn Can Thiệp Cho Trẻ Có Rối Loạn Phổ Tự Kỷ, khoa Giáo Dục Đặc Biệt, trường Cao Đẳng Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2006-2017: Giảng viên thỉnh giảng môn Tâm Lý Học Thần Kinh, Bộ Môn Tâm Lý, Đại Học Văn Hiến, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2007-Hiện nay: Giảng viên thỉnh giảng môn Khoa Học Thần Kinh/ Tâm Lý Học Thần Kinh, Khoa Tâm Lý, Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2017-2019: Giảng viên thỉnh giảng môn Can Thiệp Tâm Lý Trẻ Em, Khoa Tâm Lý, Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2017-2020: Giảng viên thỉnh giảng môn cơ sở thần kinh của việc học tập, trẻ đặc biệt, khoá Nhận Diện, Lượng Giá và Can Thiệp Cho Trẻ Có Rối Loạn Học Tập Trong Bối Cảnh Học Đường, chương trình hợp tác giữa đại học Louvain, Bỉ và đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia,Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2010-Hiện nay: Giảng viên thỉnh giảng môn Tâm Bệnh Học Phát Triển, chương trình Âm Ngữ Trị Liệu, Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2019: Đồng tác giả bộ sách: Hỗ trợ phục hồi chức năng cho Trẻ Em Tự Kỷ Tại Việt Nam, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Quy tắc:

  • Các trường hợp bệnh nhân hủy hẹn trước 24 giờ sẽ không bị tính phí.
  • Bệnh nhân sẽ phải thanh toán 100% phí nếu hủy hẹn trễ hoặc không đến.