CHÀO MỪNG
quí vị đến với Phòng khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Phòng khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh là một phòng khám của Pháp chuyên khám tổng quát và chuyên khoa do đội ngũ bác sĩ Pháp và bác sĩ Việt Nam đảm trách.
  • Phòng khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh dành tất cả lợi nhuận cho Quỹ Hiệp hội Alain Carpentier để giúp các trẻ em nghèo Việt Nam bị bệnh tim và mổ tim tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.

CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN
DU LỊCH CỦA BẠN

Để tránh mọi phiền toái xảy ra, hãy chuẩn bị thật kỹ cho chuyến du lịch của bạn. xem tiếp