KHÁM BỆNH 

Kiểm tra sức khỏe tổng quát

Phòng khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh khuyên bạn nên khám sức khỏe định kỳ dựa trên các tiền sử bệnh của bạn. Trung tâm sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ trọn gói khám sức khỏe tổng quát từ dạng kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm đến kiếm tra sức khỏe chuyên sâu và chuyên khoa.

Các xét nghiệm khác

Trung tâm cung cấp các dịch vụ xét nghiệm khác theo yêu cầu của quý khách như:

  • Siêu âm bụng.
  • Siêu âm phụ khoa và theo dõi thai kỳ.
  • Điện tâm đồ, điện tâm đồ gắng sức, siêu âm tim, chụp mạch vành tim.
  • Xét nghiệm sinh học