NHẬN CON NUÔI VÀ GIA ĐÌNH

Hổ trợ tư vấn tâm lý gia đình trong quá trình xin con nuôi và hổ trợ tâm lý cho trẻ em sau khi được nhận nuôi.

Chức năng

Phòng Khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh xem xét yêu cầu được nhận con nuôi và tiếp tục được nhận con nuôi cho những người có nhu cầu xin con nuôi. Chúng tôi đảm bảo theo sát những trẻ được nhận làm con nuôi hay những trẻ sẽ được nhận nuôi như một trung tâm chỉ định của lãnh sự quán. Phòng Khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý đặc biệt cho cha mẹ đến xin con nuôi tại Việt Nam. Chuyên gia tâm lý của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình và ở những thời điểm khó khăn trong thủ tục xin nhận con nuôi. Mối quan hệ với môi trường gốc của trẻ ; nơi sinh ra và lớn lên của trẻ trong quá khứ cũng như hiện tại ; hiểu và biết rõ những phản ứng khác biệt của trẻ con nuôi theo từng độ tuổi; giúp đỡ trẻ đối diện với cái nhìn của những người xung quanh… Tùy theo yêu cầu của các cha mẹ nuôi và thời hạn lưu trú, những cuộc hẹn tư vấn với chuyên gia tâm lý lâm sàng của chúng tôi sẽ được thực hiện dưới hình thức trợ giúp phòng ngừa hoặc theo dõi trị liệu cá nhân hay gia đình. Các cuộc tư vấn sẽ có hoặc không có sự hiện diện của trẻ.

Ðội ngũ

Cô Anna Le Van Huy sẵn sàng hướng dẫn Bạn cũng như con bạn. Cô làm việc cùng với phiên dịch viên người Việt Nam.

 

Bác sĩ Nguyễn Cong Viên, Bác sĩ nhi khoa của chúng tôi đề nghị một chương trình khám sức khỏe tổng quát để bảo đảm sức khỏe cho con mình trước khi quay về Pháp. Phần lớn các trường hợp xin con nuôi cho các gia đình người Pháp đều do Bác sĩ Viên theo dõi thông qua các quan hệ đối tác với các hiệp hội và tổ chức được công nhận.