LIÊN LẠC

 30 Pham Ngoc Thach, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 27 23 66 / 67

Fax: (028) 38 27 23 65

 

Email: info@cmi-vietnam.com

 

Giứ khám bênh :

Tứ thứ hai đến thứ saú 8giứ – 19:30

Thứ bay 8giứ – 18:00