Năm nay Phòng Khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh và Viện Tim vẫn tiếp tục tổ chức Gala từ thiện vào ngày 22 tháng 11 năm 2014 tại khách sạn Park Hyatt thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nếu bạn muốn tham gia với tư cách là nhà tài trợ 2014 hoặc tặng hiện vật, xin vui lòng kiên hệ với người phụ trách Gala 2014 :

  

Cô Lorraine ALAMARTINE – lorraine.alamartine@cmi-vietnam.com

 

Bằng cách nhấn vào hình ảnh dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến phiên bản sự kiện 2014.

 

 

  


 

Tài trợ BẠCH KIM

 

 

 


  

 

 

 

Tài trợ VÀNG

 
 

 


  

 

Tài trợ VÀNG

 Tài trợ BẠC
Tài trợ ĐNG


 

 

Nhà tài trợ