DỊCH VỤ KHÁM BỆNH TẠI NHÀ

Từ tháng 6 năm 2011, Phòng Khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ khám bệnh tại nhà cho chuyên khoa nhi, đa khoa tổng quát và dịch vụ y tá chăm sóc (lấy mẫu máu và băng bó). Tuy nhiên, vì lý do hiệu quả trên phương diện kỹ thuật, Phòng Khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh khuyên bệnh nhân nên đến khám bệnh tại Phòng khám hơn là dịch vụ tại gia, dịch vụ này thích hợp hơn cho những bệnh nhân gặp khó khăn khi di chuyển đến Phòng Khám.